Jak wysyłać zapytania / Jak zamawiać:

Aby dokonać zamówienia należy bezpośrednio drogą e-mailową skierować zapytanie lub zamówienie, na adres SKLEPU     sklep@europon.pl

Po otrzymaniu zamówienia SKLEP - w trosce o zadowolenie Klienta i w celu uniknięcia pomyłek - dokona jego weryfikacji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby SKLEP, w kontakcie telefonicznym lub mailowym z klientem, dopracuje i uszczegółowi złożone zamówienie, tak aby klient otrzymał to, co rzeczywiście potrzebuje.

Zweryfikowane i uszczegółowione w kontakcie z Klientem zamówienie, zostanie wysłane do Klienta wraz z fakturą pro-forma. Płatności realizowane będą w EURO albo w PLN, po przeliczeniu cen EURO wg bieżącego kursu publikowanego przez NBP (do wyboru).

Po dokonaniu wpłaty na konto kwoty uzgodnionej w fakturze, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i SKLEP przystąpi do realizacji zamówienia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku przepisami o ochronie danych osobowych, informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa, zamieściliśmy na stronie internetowej naszej firmy EUROPON:

www.europon.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga:

Obsługujemy wyłącznie klientów zarejestrowanych, jako podmioty gospodarcze. Sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych nie prowadzimy !!!