WARUNKI HANDLOWE:

1. Sklep EUROPON

Sklep EUROPON
 to specjalistyczny sklep firmowy, prowadzący sprzedaż wysyłkową produktów związanych z bezpieczeństwem zakładów produkcyjnych, warsztatów i firm usługowych, zwany w dalszej treści SKLEPEM.

SKLEP internetowy prowadzony jest przez firmę EUROPON

z siedzibą:  ul. Kordeckiego 15, 39-300 Mielec;           NIP: 8171062354; REGON: 831375231

e-mail: info@europon.pl; telefon:+48 608 673 463

2. Pochodzenie oferowanych towarów i ich ceny:

Mając na uwadze dobro Klientów i jakość oferowanych towarów Sklep gwarantuje, że oferowane towary są nowe i są produkowane przez wyspecjalizowanych, uznanych i wiodących w tym zakresie wytwórców, mających swe siedziby w krajach europejskich, oraz że nie pochodzą z niewiadomego źródła produkcji.

Ceny towarów na stronie Sklepu przedstawione w EURO są cenami netto i są importowane wyłącznie od wiodących europejskich producentów.

Sprzedaż następuje w EURO albo walucie polskiej PLN, po przeliczeniu cen EURO wg bieżącego kursu sprzedaży, publikowanego przez NBP (do wyboru).

W fakturze doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.

Ceny produktów przedstawione w SKLEPIE nie zawierają kosztów przesyłki.

Koszty przesyłki są określane w ofercie lub ustalane w trakcie procesu uzgadniania zamówienia.

Wszystkie podane oferty należy traktować jako zobowiązujące przez 20 dni od daty złożenia /chyba że oferta stanowi inaczej/. Oferty telefoniczne wymagają pisemnego potwierdzenia.

3. Tryb składania zamówień i ich realizacja:

Aby dokonać zakupów należy skierować zapytanie lub zamówienie bezpośrednio pod adres SKLEPU: 
    sklep@europon.pl

Po otrzymaniu zamówienia SKLEP - w trosce o zadowolenie Klienta i w celu uniknięcia pomyłek - dokona jego weryfikacji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby SKLEP, w kontakcie telefonicznym lub mailowym z klientem, dopracuje i uściśli złożone zamówienie, tak aby klient otrzymał to, co rzeczywiście potrzebuje.

Zweryfikowane i uszczegółowione w kontakcie z Klientem zamówienie, zostanie skierowane do Klienta wraz z fakturą pro-forma. Po dokonaniu wpłaty na wskazane w fakturze konto SKLEPU kwoty uzgodnionej w fakturze, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i SKLEP przystąpi do realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków handlowych.

Okres realizacji zamówienia:

- jeżeli produkt jest na magazynie, wysyłka następuje do 3 dni roboczych,

- jeżeli produkt jest niedostępny na magazynie, Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

Data wysyłki towaru jest traktowana jako data zakończenia realizacji zamówienia.

Europon nie odpowiada za czas realizacji dostawy wysłanych towarów przez firmy transportowe.

Na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT. Zakupiony towar jest objęty gwarancją producenta. Produkty wysyłane do Klienta są nowe i bezpiecznie  zapakowane.

4. Dostawa towarów i koszty wysyłki:

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem DHL lub innym.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem.

Uwaga!
W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki w transporcie protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji zaistniałych podczas transportu. Druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.

5. Reklamacje:

Towary sprzedawane przez SKLEP objęte są gwarancją producenta.

Zgłoszenie reklamacji towaru odbywa się w formie pisemnej pod adresem SKLEPU. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

Reklamowany towar Klient winien przesłać na swój koszt, na podany w p.1. adres Sklepu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę (lub kopię) wraz z opisem przyczyny reklamacji. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z niewłaściwego jego użytkowania.

6. Zwrot towarów:
Zwrotów towarów nie przyjmujemy.
Mając powyższe na uwadze, dostawca prosi o przeanalizowanie i sprecyzowanie wszystkich oczekiwań przed zakupem.

***

Uwagi:

1) Obsługujemy wyłącznie Klientów zarejestrowanych, jako podmioty gospodarcze. Sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) nie prowadzimy !!!

2) Przedstawiony w sklepie asortyment nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3) Nowe warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 10 lutego 2016r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.